فرجام نيك برجام

دسته: اشعار منتشر شده در 18 فروردين 1396
نوشته شده توسط Super User بازدید: 633

فرجام نيك برجام

اين شعر هنگام توافق برجام سروده شده است اما اكنون با يك سال و چهار ماه تاخير براي اولين بار منتشر مي‌شود

همه كسان كه سري سربلند مي‌سازند
براي كشور ايران برند مي‌سازند
به نام نامي اسلام و كشور ايران
براي گردن دشمن كمند مي‌سازند
شكوهمند به برجام نام ايران شد
خوشا كه كشور ما بي‌گزند مي‌سازند
هميشه كار محمدجواد هست ظريف
غرور ملي را با اين روند مي‌سازند
درود باد به مردم به ويژه كارگران
كه جاي پرشه-فراري سمند مي‌سازند
چنان ز پايه بسازند اقتصاد از نو
كه گوئيا سبلان و سهند مي‌سازند
بدان كه زاده اخلاق هست كيفيت
چرا كه هر سره را هم سرند مي‌سازند
«به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست»*
وگر نه ناحقان ناحق پسند مي‌سازند
«بجز نكويي اهل كرم نخواهد ماند»*
نه آن كسان كه سر كيسه بند مي‌سازند
چو يك كلاغ شود چل كلاغ هش مي‌دار
كه يك دروغ تو چندين و چند مي‌سازند
درود باد به كوشندگان صلح و صفا
كه اين سراي كهن ارجمند مي‌سازند
درود باد به ايرانيان وحدت‌كوش
كه نام كشور خود را بلند مي‌سازند
بهاءالدين خرمشاهي
16/10/1394

*از حافظ