بهاريه‌اي از بهاءالدين خرمشاهي

دسته: اشعار منتشر شده در 17 فروردين 1396
نوشته شده توسط Super User بازدید: 601

بهاريه‌اي از بهاءالدين خرمشاهي

نگاه كردم و ديدم بهار مي‌آيد
شميم شادي از اين رهگذار مي‌آيد
دوباره يخ شكن آفتاب مي‌تابد
دوباره زمزمه جويبار مي‌آيد
«هوا مسيح‌نفس گشت و باد نافه گشاي»
چنين هنر ز خداوندگار مي‌آيد
دوباره بلبلِ كز كرده، كوك شد سازش
هزار نغمه ز بانگ هزار مي‌آيد
گذشت دوره سرما و سوز و برف و تگرگ
غبار رفت و به ميدان سوار مي‌آيد
سوار جز گل خندان بي نقابي نيست
كه هر كجا كه ببيني به بار مي‌آيد
«درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند»
به باغ، زاهدِ شاهد شكار مي‌آيد
دلم به شعر گرايد مهار دشوار است
كه شعر آيد و بي‌اختيار مي‌آيد
به جوشش است نه كوشش كه شعر مي‌گويم*
اگر چه اغلب آن مستعار مي‌آيد
نسيم و عطر بهاران چو مي اثر دارد
به سان سفره بي آنتظار مي‌آيد
دوباره لاله برآيد قدح گرفته به دست
اگر چه داغ به دل غمگسار مي‌آيد
دوباره قهقهه كبك خوشنگار دري
ز باغ و راغ و يمين و يسار مي‌آيد
هرآن كسي كه بگويد غزل بدون غزال
بدون حكمت و بي‌اعتبار مي‌آيد
ايا نشسته به خلوت چو كرم ابريشم
خبر نداري دارد بهار مي‌آيد
به زهد اين همه بردي پناه و سود نداشت
چرا كه در دل تو خارخار ميآيد
بهار آيد و قدرش بدان و غره مشو
اگر نه باختن از اين قمار مي‌آيد
«نصيب ماست بهشت اي خداشناس برو»3
ز كار ما نه ضرر نه ضرار مي‌آيد
سماع كرده درختان به سان درويشان
مگر به جمع حريفان نگار مي‌آيد
هزار خرقه چاكان كه در هوا چرخيد
زمين نخورده به دست چنار مي‌آيد
خوش است وصلت خمريه با بهاريه
بهار-مستي ما را به كار مي‌آيد
«شراب خانگي ترس محتسب خورده»4
به سان لعل مذاب آشكار مي‌آيد
«به روي يار بنوشند و بانگ نوشانوش»5
و گر نه باز خزان و خمار مي‌آيد
خمار صد شبه حافظ از اين پس
فقط به مستي چشمان يار مي‌آيد
«بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير»6
كه كارهاي دگر سخت خوار مي‌آيد
«شراب با تو حلال است و آب بي‌تو حرام»7
سخن ز سعدي والاتبار مي‌آيد
ز قول سعدي و حافظ بسي توانم گفت
مگو به حافظه من فشار مي‌آيد
بهار و باده ستايي ز سعدي و حافظ
قياس كردم و اعجازوار مي‌آيد
درين قصيده اگر شعر هست از آن‌هاست
وگر نه گفته من چون شعار مي‌آيد
بگفتم اين سخن از ذوقِ يك اشارت دوست
و گر نه كي سخنم در شمار مي‌آيد
5 اسفند 94

مصراع‌هاي 1،3،4،5،6 از حافظ و مصراع‌هاي 2و 7 از سعدي مصرع ستاره دار و وام گيري از اصطلاح و نظريه و عنوان كتاب جوشش و كوشش تاليف استاد موسوي گرمارودي